موجودی و قیمت تمامی عطر ها در سایت به روز است

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

اصول و شیوه های عطرسازی

DB105 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 10
  مانند شناخت افراد، داستان شناخت مواد نیز هیچ موقع پایان نمی پذیرد. حتّی عطّار ماهري که سالها با ماده اي کار نموده، ممکن است با استفاده از آن در ترکیبات و کاربردهاي جدید، شخصیت نو و تازه اي کشف ...
عطر دیجی بوم
DB103 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 9
  مهارت نوشیدنی شناس، به هنر عطّاري بسیار نزدیک است. هرچند نوشیدنی شناس با مزّه کردن انواع نوشیدنیها در مورد شخصیت خاص آنها شناخت حاصل میکند، لکن تأثیرگذارترین شیوه، براي خبره شدن آن است در آزمونی که نوشیدنیهاي حاصل از ...
عطر دیجی بوم
DB101 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 8
  آموزش و طبقه بندي مواد اولیه ساخت شالوده مهارت عطّاري، با شناخت مواد اولیه آغاز می شود. مواد اولیه براي عطّار ، مانند رنگها براي نقّاش و کلمات براي شاعر است. هر دانشجو، فقط به همان میزان که مواد ...
عطر دیجی بوم
DB99 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 7
  مواد اولیۀ صنعتی امروزه هزاران مادة شیمیایی خوشبو، در دسترس عطّار قرار دارد. بسیاري از این ها مثل وانیلین، رز اُکساید و دمسکونز اولین بار، در طبیعت کشف و متعاقباً به صورت مصنوعی ساخته شدند برخی دیگر ثمرة تخیل ...
عطر دیجی بوم
DB97 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 6
  مواد اولیۀ عطّاري مواد اولیۀ عطّاري، به صورت سنّتی و با توجه به منشأشان ، به دو دستۀ طبیعی و صنعتی تقسیم میگردند. هرچند این تقسیم بندي مثل آنچه ابتدا به نظر میرسد، شفّاف نیست، اما نقطۀ شروع مناسبی ...
عطر دیجی بوم
DB95 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 5
  نمونه ها راودنیتسکا و جِلینک هر دو توصیه میکنند استشمام نمونه ها با استفاده از محلول رقیق شده انجام گیرد تا از خستگی و سربارشدن (اشباع شدن) حس بویایی جلوگیري به عمل آید. هرچند این توصیه بیشتر حالت تئوریک ...
عطر دیجی بوم
DB93 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 4
  عمل نظیرسازي یکی از بهترین راههاي یادگیري هنر عطّاري است. همان گونه که براي موسیقیدانان جوان، مطالعۀ آثار آهنگسازان بزرگ مهم است، براي دانشجوي عطّاري نیز اهمیت دارد شاهکارهاي رشتۀ خودش را مطالعه و همتایابی نماید. اما شبیه سازي ...
عطر دیجی بوم
DB91 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 3
  آزمایش استعداد در شرکت درگاکو 25 جایی که آموزش دروس عطّاري ، رسماً برگزار می گردید، کاندیدهاي شرکت در دوره، در آزمایشاتی از قبیل شناخت رایحه و تعداد زیادي از تستهاي مثلثی شرکت نموده و با نمرات اخذ شده ...
عطر دیجی بوم
DB89 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 2
    خلّاقیت خلّاقیت در عطّاري، مانند دیگر هنرها، بدین معنی است : توانایی مشاهدة مناظر جدید به صورت بی اختیار، مستقیم و غیرمقید به دیدگاههاي سنّتی. (در دیدگاه سنّتی، چگونگی اشیا مشخّص شده است.) توانایی کشف استعدادهاي بالقوه، در ...
عطر دیجی بوم
DB87 - اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت 1
  پیش نیازهاي ورود به حرفۀ عطّاري معمولاً، افراد در سنین 23 الی 27 سالگی، تصمیم میگیرند وارد این حرفه شوند. این تصمیم ، بسیار مهم است. چرا که آموزشهاي این حرفه سخت و طاقت فرسا می باشد . این ...
عطر دیجی بوم