آرشیو برچسب: اصول عطرسازی

 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۱۰

    مانند شناخت افراد، داستان شناخت مواد نیز هیچ موقع پایان نمی پذیرد. حتّی عطّار ماهری که سالها با ماده ای کار نموده، ممکن است با استفاده از آن در ترکیبات و کاربردهای جدید، شخصیت نو و تازه ای کشف نماید. هرچه عطّار ذهن خود را به روی کشفیات جدید بیشتر باز نماید، ذهن خلّاقتری …

  ادامه  ←
 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۹

    مهارت نوشیدنی شناس، به هنر عطّاری بسیار نزدیک است. هرچند نوشیدنی شناس با مزّه کردن انواع نوشیدنیها در مورد شخصیت خاص آنها شناخت حاصل میکند، لکن تأثیرگذارترین شیوه، برای خبره شدن آن است در آزمونی که نوشیدنیهای حاصل از محصولات مختلف، یکی در مقابل دیگری همسنجی و مقایسه میگردند، شرکت نماید. این یادگیری از …

  ادامه  ←
 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۸

    آموزش و طبقه بندی مواد اولیه ساخت شالوده مهارت عطّاری، با شناخت مواد اولیه آغاز می شود. مواد اولیه برای عطّار ، مانند رنگها برای نقّاش و کلمات برای شاعر است. هر دانشجو، فقط به همان میزان که مواد اولیه را می شناسد میتواند در عطّاری خبره گردد. مواد اولیه، هم ابزار تجارت عطّار …

  ادامه  ←
 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۷

    مواد اولیۀ صنعتی امروزه هزاران ماده شیمیایی خوشبو، در دسترس عطّار قرار دارد. بسیاری از این ها مثل وانیلین، رز اُکساید و دمسکونز اولین بار، در طبیعت کشف و متعاقباً به صورت مصنوعی ساخته شدند برخی دیگر ثمره تخیل شیمیدان بوده و هیچگاه در طبیعت وجود نداشته اند. البته برای عطّار ، تمامی این …

  ادامه  ←
 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۶

    مواد اولیۀ عطّاری مواد اولیۀ عطّاری، به صورت سنّتی و با توجه به منشأشان ، به دو دستۀ طبیعی و صنعتی تقسیم میگردند. هرچند این تقسیم بندی مثل آنچه ابتدا به نظر میرسد، شفّاف نیست، اما نقطۀ شروع مناسبی برای برّرسی اختصاری به شمار میرود.   مواد اولیۀ طبیعی به موادی که از طریق …

  ادامه  ←
 • اصول و شیوه های عطرسازی | قسمت ۵

    نمونه ها راودنیتسکا و جِلینک هر دو توصیه میکنند استشمام نمونه ها با استفاده از محلول رقیق شده انجام گیرد تا از خستگی و سربارشدن (اشباع شدن) حس بویایی جلوگیری به عمل آید. هرچند این توصیه بیشتر حالت تئوریک دارد، لکن این سوال را به ذهن متبادر میسازد: برای رقیق نمودن محلول از چه …

  ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.